stat
Impreza już się odbyła

Sylwester w stylu lat 20. I 30. XX wieku

Impreza sylwestrowa

Zapraszamy na Sylwestra w stylu lat 20. i 30. ubiegłego wieku!
Zabierzcie ze sobą pióra, frędzle i perły! Sięgnijcie do korzeni "małej czarnej" i podkreślcie jej fason charakterystyczną opaską na głowę lub kapeluszem w oryginalnym kształcie i rodzaju.

Eleganccy Panowie mogą zainspirować się stylem "Peaky Blinders" i sprawdzić, jak leży na nich kaszkiet. Do tego kamizelka, tweedowy lub wełniany garnitur i dla poszukujących małej ekstrawagancji - kieszonkowy zegarek z łańcuszkiem.


Sylwester odbędzie się w sali PFK na terenie Opery Leśnej.
--
W menu:
Zupa:
Krem z białych warzyw

Dania ciepłe (kolacja):
Kurczak pieczony w sosie musztardowym
Gnocchi w sosie pomidorowym
Grillowane warzywa
Pieczone ziemniaki z ziołami

Bufet zimny:
Sałatka z kozim serem
Mini koreczki caprese
Śledź w oleju
Skrzydełka z kurczaka
Oliwki i papryczki faszerowane
Pasztet myśliwski
Zapiekane różyczki z ciasta francuskiego z nadzieniem z szpinakiem i fetą
Deska serów i wędlin

Po północy:
Barszcz czerwony z pasztecikiem

Bufet kawowy:
Kawa/Herbata/Woda/Napoje
Jabłecznik
Sernik
Brownie z wiśniami

Alkohol:
1 Butelka alkoholu na parę (do wyboru: 1 butelka whisky lub 2 butelki wina lub 1 wódki) oraz lampka prosecco o północy

Regulamin sprzedaży biletów

Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART na imprezę sylwestrową, jaka odbędzie się dnia 31.12.2021 roku, dalej "Impreza".
1. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
2. Bilet upoważnia do uczestniczenia w Imprezie. Koszt biletu wynosi:
- Sylwester w Klubie pod sceną 230 zł za jedną osobę,
- Sylwester w Sali Polskiej Filharmonii Kameralnej 380 zł za jedną osobę.
3. Bilety można nabyć w następujący sposób: Rezerwacja pod nr tel. : +48 58 555 84 10 lub
mailowo: pmiloszewska@bart.sopot.pl
4. Odbioru biletów można dokonać pod następującymi adresami: 
Opera Leśna, ul. Moniuszki 12, 81-826 Sopot.
5. Cena obejmuje ofertę przedstawioną na stronie https://www.facebook.com/operalesna.
6. Impreza:
- Sylwester w Klubie pod sceną rozpocznie się o godzinie 20.30 dnia 31 grudnia 2021 r. i potrwa do godziny 03.00 dnia 01 stycznia 2022 r.
- Sylwester w Sali Polskiej Filharmonii Kameralnej rozpocznie się o godzinie 20.00 dnia 31 grudnia 2021 r. i potrwa do godziny 03.00 dnia 01 stycznia 2022 r.
7. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. Sprzedaż biletów prowadzona jest do 30.12.2021 lub do wyczerpania puli miejsc.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z powodu zbyt małej ilości sprzedanych biletów. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na Imprezę.
9. Bilety podlegają wymianie lub zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy. W celu dokonania zwrotu posiadacz biletu winien dostarczyć oryginalne bilety z paragonem fiskalnym oraz wypełnić formularz zwrotu biletu (dostępny u Organizatora). Zwrot biletów następuje w miejscu zakupu.
10. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach wskazanych przez Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odmówienia wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
- nieposiadającym dokumentu tożsamości,
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, które nie podporządkowują się poleceniom Organizatora;
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy lub których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
b) zażądania (w uzasadnionych wypadkach) opuszczenia terenu Imprezy przez posiadacza biletu i zastosowania w tym celu stosownych środków,
12. Ochrona, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a)  sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c)  przeglądania zawartości bagaży, w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają zakazane na terenie Imprezy przedmioty,
d)  wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem,
f)  ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
13. W Imprezie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
14. Uczestnik Imprezy ma prawo do wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy.
15. Uczestnik nie jest uprawniony do wnoszenia na teren Imprezy napojów i żywności.
17. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co uczestnicy wyrażają zgodę.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i organizację Imprezy, w szczególności w zakresie wprowadzenia ograniczeń i zakazów związanych z Covid 19.
19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli BART. W pozostałych kwestiach zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres Organizatora:
Bałtycka Agencja Artystyczna BART ul. Moniuszki 12
81-829 Sopot
21.Warunki uczestnictwa podczas epidemii wirusa SARS-COV-2:
a) uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Imprezy. Preparaty do dezynfekcji będą dostępne na miejscu;
b) w trosce o wspólne bezpieczeństwo należy przestrzegać obowiązku w zakresie zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, również podczas trwania Imprezy, z uwzględnieniem obowiązujących na dzień Imprezy przepisów prawa;
c) ze względu na wymogi związane z procedurami bezpieczeństwa prosimy o przyjście na Imprezę z odpowiednim wyprzedzeniem;
d) osoby z widocznymi objawami przeziębienia (duszności, kaszel) nie będą wpuszczane na teren Imprezy;
f) uczestnicy zobligowani są do stosowania się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę Imprezy działającą w imieniu Organizatora;
g) uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego postanowień uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
23. Niniejszy Regulamin jest dostępny :
a) na stronie www.bart.sopot.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    380 zł
Cena: 380 zł za osobę.
Wejdźcie z nami w świat stylowej zabawy i już dziś zarezerwujcie swoje miejsca - mailowo (pmiloszewska@bart.sopot.pl) lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 dzwoniąc pod numer 58 555 84 10.

Opinie